MIKROSyS consulting services
Zpět MIKROSyS Homepage > ČSN ISO 45001:2018

ČSN ISO 45001:2018

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 
Jedná se o systémově orientovanou specifikaci, která definuje požadavky na zajištění managementu při ochraně bezpečnosti práce. Výsledkem je znalost a dodržování legislativních požadavků na ochranu bezpečnosti práce a systémové snižování rizik v oblasti ochrany bezpečnosti při práci.
Norma ČSN ISO 45001 je většinou zaváděna ve spojení s ISO 9001 a dalšími ISO normami jako integrovaný systém managementu. Není to však podmínkou. Implementace požadavků normy je úzce spojena se znalostí zákonných požadavků na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na rozdíl od činností bezpečnostních techniků a poradců je však tato norma orientována zejména na systémový a procesní přístup a zapojení managementu do řízení bezpečnosti práce. Nejde tedy o „duplicitní“ aktivity.

 

Přínosy pro Vaši firmu?

 •  Zavedení moderního a komplexního managementu, který zajistí trvalé zlepšování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Dodržování zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti práce
 • Prokazování plnění požadavků legislativy a získání právně uznatelných důkazů pro případ potřeby
 • Snížení rizik vzniku havárií a nehod s dopadem na zdraví lidí a bezpečnost při práci
 • Omezení vzniku nemocí z povolání
 • Snížení rizik sankcí vyplývajících z nedodržování legislativy a regresů spojených s úrazy
 • Řešení kompetencí pracovníků, odpovědností a pravomocí v oblasti bezpečnosti práce
 • Zvýšení ochrany pracovníků a zlepšení jejich důvěry ve firmu
 • Zvýšení image a kreditu Vaší firmy u zákazníků a trhu
 • Přístup k dotacím
 • Přístup k veřejným zakázkám a zakázkám významných zákazníků

  

Jak na to?

 • Potřeba rychlého řešení, řešení odpovídajícího možnostem firmy –vyberte typ projektu ISO START
 • Požadavek na komplexní projekt, zlepšování již zavedeného systému managementu –vyberte typ projektu ISO EFEKT
 • Kontaktujte nás….Kontaktní centrum …neprodleně se s Vámi spojíme a ujasníme si Vaše potřeby

  

Komu je norma určena?

 • Nerozhoduje velikost firmy – lze certifikovat i firmy o dvou pracovnících
 • Nerozhoduje zaměření firmy – výrobní, obchodní, servisní nebo stavební firmy, poskytující služby, zdravotní zařízení, školství ….
 • Nerozhoduje čas od založení firmy – systém lze zavést u nové firmy i firmy s dlouhou tradicí
 • Obecně lze říci, že norma je vhodná pro všechny firmy, které chtějí dosáhnout zlepšení výsledků, stability a rozvoje a snížení rizik spojených s vlivem práce na zdraví a bezpečnost pracovníků.
 • Zavedení ISO 45001 může být prospěšné i pro ty firmy, které jsou k tomuto kroku donuceny vnějšími vlivy.

 

 

Požadavky na zavedení?

 • Navržení a zavedení postupů odpovídajících požadavkům ISO 45001
 • Zmapování zákonných požadavků na činnost firmy a zajištění souladu se zákonnými požadavky na bezpečnost práce
 • Standardizace postupů formou dokumentace
 • Zaškolení pracovníků
 • Prokázání funkce systému formou interního auditu
 • Zajištění certifikačního auditu

 

V čem je náš přínos pro Vaši firmu?

 • Ve znalosti zákonných požadavků vztahujících se k činnosti Vaší firmy k bezpečnosti práce
 • V praktických i teoretických znalostech technik managementu, které budou řešit zákonné požadavky
 • Schopnosti formalizovat dokumentaci a vytvářet produktivně standardy postupů a jejich dokumentování
 • Převzetí pracnosti a odpovědnosti s nově zaváděnými postupy, procesy
 • Provedení těch úkonů, ke kterým nemáte kvalifikaci (např. provedení interního auditu)
 • Schopnost nabízet vhodná řešení a podílet se na výběru takových, které přinesou produktivitu a výsledek

 

Neakreditované certifikáty

Jedná se o certifikát, který zákazníkům nebo partnerům prokazuje, že firma aplikovala požadavky vybrané ISO normy, řídí se jimi a prověřuje jejich účinnost. Neakreditované certifikáty nenahrazují certifikáty vystavené akreditovanou certifikační společností a mají pouze omezený okruh použití. Na druhé straně významně šetří firemní prostředky. Neakreditovaný certifikát může být dočasným řešením a mezikrokem. Více informací v sekci Neakreditované certifikáty  

 
Společnost
  
Jméno a příjmení
  
Telefon
  
Email
  
Požadavek

Opiště kód obrázku: