MIKROSyS consulting services
Zpět MIKROSyS Homepage > ISO "EFEKT"

Projekty zlepšování výkonnosti a účinnosti ISO

„ISO EFEKT“ je řešením pro Ty, kteří požadují výsledek

 • Máte zaveden systém managementu podle některé ISO normy, např. ISO 9001, ale nic Vám nepřináší?
 • Požaduje na Vás zákazník další rozšíření systému v rámci svého monitorování tzv. zákaznického auditu?
 • Jak ovládáte produktivitu procesů, v jakém stadiu životního cyklu jsou Vaše produkty. Víte to?
 • Potřebujete jít ve využití ISO norem dále? Stačí na to Váš současný poradce?
 • Máte odběratele v oblasti automobilové výroby ? (automotive segment)
 • Jsou oblasti, které Vám generují problémy?
 • Zvládáte technické normy a zákonné požadavky v systému ISO 14001?
 • Máte potřebu zvýšit výkonnost Vaší firmy?Změňte řešení problémů na budování úspěchu !!!

Tyto projekty mají za cíl rychle a s garantovaným výsledkem dosáhnout změny v systémech managementu založených na:  (norma ISO 9001– norma ISO 9004 - norma  ISO 14001 - norma ISO45001 – norma IATF 16949,  norma ISO 27001 …..…)


Co nabízíme:

 • Nabízíme provedení auditu potřebné části managementu firmy, plnění zákonných požadavků a požadavků technických norem, plnění požadavků norem ISO a identifikaci příležitostí ke zlepšení 
 • Nabízíme krátké konzultace k dílčím problémům a účast na jejich řešení
 • Nabízíme déletrvající účast ve firemních projektech zlepšování, změny a inovací


  Potřebujete vědět více. Rádi Vám obratem poskytneme informace

Kontaktujte nás prostřednictvím Kontaktního centra zde

 

Co přinášíme:

 • Odbornost – dbáme na trvalé zvyšování odborných znalostí a vzdělávání našich konzultantů, využíváme moderních trendů managementu
 • Dlouhodobá praxe a zkušenost – naše práce je zejména o realitě, o možném a o řešeních prověřených dlouohou a úspešnou praxí 
 • Garanci úspěchu – poskytujeme smluvní garanci úspěchu, cítíme se být součástí týmu s odpovědností za výsledek
 • Nezatížený pohled provozní „ slepotou“ – pohled z venku je neocenitelný a je důležitým přínosem konzultanta
 • Kreativita a empatie v konzultační práci – každé navrhované řešení považujeme za součást týmové práce a proto musí odpovídat potřebě Vaší firmy
 • Nepoužíváme monotónní řešení, šablony a unifikované poradenství
 • Partnerství- naším cílem je výsledek a úspěch projektu. Jsme rádi, když se můžeme stát součástí úspěchu Vaší firmy
 • Trvalý a pravidelný dohled nad funkcí systému managementu, on-line poradenství,zastupování u certifikačního orgánu a při obhajobách certifikátu

 

Projekty zlepšování výkonnosti a účinnosti jsou založeny na principech:

 • Projektového řízení
 • Uplatnění principu PDCA v praxi
 • Zmapování a standardizaci procesů
 • Standardizaci firemních produktů a inovativním myšlení
 • Zaměření na zákazníka
 • Zaměření na výsledek - plánování úspěchu - cílový management
 • Uplatnění nástrojů managementu v potřebném rozsahu tak, aby byly zdrojem zisku – ne nákladů
 • Aplikaci zákonů a technických norem
 • Motivaci celého týmu k zaměření na výsledek, výkonnost a účinnost řešení, angažovanost pracovníků

 

O které techniky se naše řešení opírají?

 • Standardizace procesů, postupů a produktů účinnou formou řízené dokumentace s podporou informačních technologií odpovídající normám ISO
 • Plánování vizí, výsledků, ukazatelů a cílů, jako ukazatelů výkonnosti a budoucího úspěchu
 • Procesy vedoucí k zaměření na zákazníka, řízení vztahů se zákazníky a trvalé monitorování spokojenosti zákazníků
 • Procesy zpětné vazby uvnitř firmy – controllingový systém, systém trvalého zlepšování a procesy „učení se“
 • Procesy řízení rizik podnikatelského prostředí, procesů a vztahů
 • Pravidla vedoucí k osobní odpovědnosti a angažovanosti pracovníků formou pracovních funkcí a matic odpovědností
 • Systém řízení způsobilosti pracovníků, firemního vzdělávání, samostudia, kompetenční modely a kariérní plány
 • Motivační systém založený na dosažených výsledcích každého pracovníka
 • Standardizaci realizačních a výrobních procesů formou flow chart, popisů, návodek a pracovních instrukcí
 • Řízené procesy marketingu, obchodu a externí komunikace se zákazníkem a trhem s využitím internetové podpory
 • Procesy výhodného nákupu a zajištění vstupů do výroby
 • Procesy zvyšující produktivitu práce ve výrobě a poskytování služeb, eliminující výrobní náklady a vedoucí k stabilní kvalitě a stylu "štíhlé výroby"
 
Společnost
  
Jméno a příjmení
  
Telefon
  
Email
  
Požadavek

Opiště kód obrázku: