MIKROSyS consulting services

Dotace a granty z fondů EU

 
Naše společnost působí v oblasti poradenství při získávání dotací z veřejných fondů, grantů a strukturálních fondů EU.

V současné době se jedná o programy:

 

EDUCA - program vzdělávání

Tento program je orientován na individualizované vzdělávání a školení pracovníků malých a středních firem.

  

PORADENSTVÍ

Tento program umožňuje malým a středním podnikům vylepšit vnitropodnikové procesy a dosahovat kvalitnějších výsledků pomocí inovace produktu a procesu výroby, logistiky nebo distribuce výrobků či služeb; organizační inovace v rámci podniku a marketingové inovace.

 

INOVACE

Program Inovace – Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní program.

 

Co Vám přinášíme?

  • Výběr vhodného dotačního programu
  • Stanovení vize a cílů spojených s čerpáním dotace
  • Zpracování záměru a žádosti o dotaci
  • Spolupráci při organizaci výběrových řízení
  • Spolupráce při dokumentaci projektu a tvorbě výkazů
  • Řízení projektu - projektový management
  • Zajištění publicity, která je součástí všech dotovaných projektů
 

Máte- li zájem o informace nebo přípravu projektu, který bude financován ze strukturálních fondů EU - kontaktujte nás .....Kontaktní centrum 

 
Společnost
  
Jméno a příjmení
  
Telefon
  
Email
  
Požadavek

Opiště kód obrázku: