MIKROSyS consulting services
Zpět MIKROSyS Homepage > Interní audity

Interní audity

Interní audity jsou plánované, nezávislé prověrky stavu managementu nebo předem plánovaných oblastí činnosti firmy. Audity jsou prováděny v souladu s požadavky a postupy uvedenými v normě ČSN EN ISO 19011.

 

Oč v rámci auditu jde?

 • Jde o provedení prověrky naplánovaných oblastí managementu firmy
 • Prověrku realizuje jmenovaný tým složený z nezávislých auditorů a pracovníků firmy
 • Pracovníci provádějící prověrku musí být nezávislí a nezainteresování na výsledku auditu
 • Cílem prověření je získání poznatků včetně výstižných důkazů o dodržování firemních pravidel, zákonných požadavků apod.
 • Cílem auditu je identifikovat místa poruch, vad nebo místa, kde je příležitost ke zlepšení výkonnosti
 • Součástí auditu je záznam všech zjištění formou zprávy popř. návrh možných opatření

Přínosy pro Vaši firmu?

 • Získání informací pro „sebereflexi“
 • Nestranné a nezávislé posouzení nastavení pravidel managementu procesů ve Vaší firmě
 • Pohled odborníků nezatížených vazbami ve firmě a trpících „ procesní lepotou“
 • Získání písemně zpracovaných návrhů na zlepšování, změny procesů ve Vaší firmě
 • Získání nových impulsů k práci
 • Pojmenování nedostatků nebo neviděných překážek výkonnosti z důvodů „rutiny a zvyklostí“
 • Naplnění požadavků ISO norem na interní prověřování procesů
 • Nezávislé hodnocení účinnosti, procesů zlepšování a rozvoje systému managementu
 • Podklady pro hodnocení výsledků práce manažerů a pracovníků
 • Audity realizují auditoři s praxí získanou při realizaci stovek auditů, což u pracovníků firmy nelze předpokládat

Rozsah interního auditu

Interní audity se provádějí zpravidla v rozsahu jednoho max. dvou dní. Záleží však na rozsahu činnosti firmy, plánu a cílech auditu.

 

Způsobilost interních auditorů

Interní audity provádějí pracovníci s odpovídajícím průkazem kvalifikace. Průkaz je získáván na základě odborných znalostí, školení a praxi pracovníka. Požadavky jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 19011.

 

Jak na to?

Kontaktujte nás prostřednictvím …Kontaktního centra ……Spojíme se s Vámi a poskytneme Vám potřebné informace.

Neakreditované certifikáty

Jedná se o certifikát, který zákazníkům nebo partnerům prokazuje, že firma aplikovala požadavky vybrané ISO normy, řídí se jimi a prověřuje jejich účinnost. Neakreditované certifikáty nenahrazují certifikáty vystavené akreditovanou certifikační společností a mají pouze omezený okruh použití. Na druhé straně významně šetří firemní prostředky. Neakreditovaný certifikát může být dočasným řešením a mezikrokem. Více informací v sekci  Neakreditované certifikáty 
 

 
Společnost
  
Jméno a příjmení
  
Telefon
  
Email
  
Požadavek

Opiště kód obrázku: