MIKROSyS consulting services
Zpět MIKROSyS Homepage > Neakreditované certifikáty

NEAKREDITOVANÉ CERTIFIKÁTY

 
Definice: "Certifikát (průkaz) je dokument, který prokazuje nějakou skutečnost".

 
V souvislosti se zaváděním systémů managementu podle ISO norem je často používán pojem – certifikace a certifikát. Certifikace je nezávislé prověření souladu plnění požadavků auditovanou firmou s požadavky té které ISO normy . Certifikáty pro systémy managementu podle ISO norem vystavují certifikační orgány – společnosti, které získali oprávnění od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA).

  

Akreditované certifikáty

Certifikáty vystavované schválenými akreditovanými certifikačními orgány jsou označovány značkou ČIA a číslem akreditace. Tyto certifikáty jsou téměř vždy vyžadovány např. v rámci zadání veřejných obchodních soutěží apod.

 

Neakreditované certifikáty

Vedle těchto akreditovaných certifikátů je v Evropě vystavováno i velké množství neakreditovaných certifikátů. Tyto neakreditované certifikáty vystavuje i řada certifikačních společností, které nemají pro daný posuzovaný obor akreditaci od ČIA. Na českém trhu operuje i řada certifikačních orgánů, které nemají akreditaci od ČIA a opírají se o akreditace vystavené v jiných zemích EU (?)

 

Naše firemní praxe

Z naší praxe vyplývá, že řada firem neakreditované certifikáty úspěšně využívá a jsou akceptovány jak zákazníky, tak i obchodními partnery. V mnoha případech bylo použití neakreditovaného certifikátu dočasným řešením před certifikací managementu akreditovaným certifikačním orgánem. V mnoha případech dochází také ke kombinaci akreditovaných a neakreditovaných certifikátů. Například systém podle ISO 9001 je certifikován akreditovaným certifikačmín orgánem a systémy ISO 14001 a ISO 45001 jsou pokryty neakreditovaným certifikátem vystaveným naší společností.

 

Účel neakreditovaných certifikátů

 • Průkaz (certifikát) o nezávislém posouzení činnosti firmy jak při implementaci ISO norem, tak i jiných systémů managementu
 • Dokument sloužící zejména k obchodním účelům
 • Průkaz o nezávislém posouzení dodržování požadavků ISO norem pro ty partnery, kteří nevyžadují akreditovaný certifikát
 • Interně pojatý a používaný dokument svědčící o plnění plánů rozvoje firemního managementu

 

Výhoda neakreditovaného certifikátu

 • Náklady na nezávislé ověření a vystavení certifátu činí 15% ceny akreditované certifikační společnosti
 • Lze certifikovat pouze část firmy, některé požadavky ISO norem
 • Lze certifikovat pouze některé oblasti nebo procesy spojené s potřebou prokázat zákazníkům aplikaci požadavků na jejich realizaci
 • Lze certifikovat pouze procesy spojené s realizací určitého výrobku nebo služby

Nevýhody neakreditovaného certifikátu

 • Není jej možné použít jako podklad pro účast ve veřejných obchodních zakázkách, kde je požadován akreditovaný certifikát
 • Nemusí být vždy akceptován zákazníkem nebo partnerem

 

Cesta k získání neakreditovaného certifikátu

 • Posouzení požadavku na vystavení neakreditovaného certifikátu naší společností
 • Provedení nezávislého posouzení aplikace požadavků spojených s certifikovanou oblastí (podle interních předpisů výstavce)
 • Vystavení certifikátu s omezenou dobou platnosti
 • Následné provedení nezávislého posouzení výkonnosti a účinnosti systému žadatele
 • Prodloužení platnosti neakreditovaného certifikátu na další období

 

Jak na to?

Kontaktujte nás prostřednictvím …Kontaktního centra ……Spojíme se s Vámi a poskytneme Vám potřebné informace

 
Společnost
  
Jméno a příjmení
  
Telefon
  
Email
  
Požadavek

Opiště kód obrázku: