MIKROSyS consulting services
Zpět MIKROSyS Homepage > Mapování a analýza procesů

Mapování a analýza procesů

 
Znalost firemních procesů je základem pro budování fungujících firemních systémů. Procesní řízení je základem implementace všech ISO norem. Řízení procesů je i samostatnou vědní oblastí managementu. Procesní řízení neboli Business Process Management (ve zkratce BPM) je manažerská disciplína i technologie opřená o uchopení struktur firmy, její architektury, a jejího řízení. Zahrnuje jednotlivé činnosti vedoucí k výrobě firemního produktu.
Procesní management získává u malých a středních firem na velkém významu. I zde je nutné zajistit kvalitu, ale zejména výkonnost. A jedině v případě, kdy procesy známe, plánujeme a řídíme jsme schopni účinně pracovat s pojmy produktivita, výkonnost a řízení nákladů.

 

Oč v rámci mapování a analýzy procesů (BRM) jde?

 • Jde o zmapování všech relevantních firemních procesů (procesy realizační, řídící a podpůrné)
 • Jde o reengineering a vhodné přepracování málo výkonných míst procesů
 • Jde o popis procesů, jejich dokumentaci a zachycení vzájemného působení a ovlivňování
 • Jde o vytvoření standardů spojených s jednotlivými procesy
 • Jde o zpracování dokumentace procesů, map procesů a grafického záznamu vazeb – flow chart
 • Jde o stanovení kriterií výkonnosti a účinnosti
 • Jde o stanovení a řízení interního „produktu“ procesů
 • Jde o zmapování legislativních a technických požadavků na realizaci procesů
 • Jde o stanovení vstupů, výstupů a zdrojů potřebných pro činnost procesu
 • Jde o personální řešení, řízení odpovědností a pravomocí
 • Jde o řízení způsobilosti pracovníků zapojených do procesů
 • Jde o vazby na externí procesy, požadavky zákazníků

Vidíte, že znalost firemních procesů vyžaduje široký záběr a znalost problematiky. Při mapování a analýze procesů (BRM) je důležitá zkušenost a schopnost zaznamenávat a zpracovávat získávané informace. Pro produktivní mapování a zpracování informací o procesech je nezbytné využívat specializovaných softwarových aplikací.

 

Přínosy pro Vaši firmu?

 • Získání nepostradatelných znalostí a podkladů o firemních procesích nezbytných pro rozvoj firmy
 • Rychlé a produktivní dosažení výsledku tj. znalost a standardizace procesů
 • Úspora nákladů na mapování procesů proti snaze zajistit je vlastními pracovníky
 • Přínos odborně způsobilých a zkušených externích pracovníků při formulování reengineeringu firemních procesů
 • Nastartování mechanismů managementu zaměřeného na „výsledek“
 • Snížení provozních i výrobních nákladů
 • Zajištění bezchybné funkce procesů (výkonnost, kvalita, stabilita, produktivita …)
 • Získání významné konkurenční výhody

 

Rozsah projektu mapování a analýzy procesů

Bez přímé znalosti firmy není možné „vysypat z rukávu“ termíny a náklady na mapování procesů. Projekt se může pohybovat v rozsahu dnů až týdnů. Pokud nás však oslovíte, předložíme Vám na základě doplňujících informací náš návrh.

 

Znalosti, schopnosti a praxe pracovníků

Mapování, standardizace a reengineering procesů je náročná práce zejména na zkušenosti. Bez účasti na více projektech je řešení tohoto problému velmi nejisté. Důležité je také ovládání specializovaných softwarových produktů pro zachycení procesů a jejich popis.

 

Jak na to?

Kontaktujte nás prostřednictvím…Kontaktního centra …… Spojíme se s Vámi a poskytneme Vám potřebné informace.

Ukázka jednoduchého flow-chard 

 

 
Společnost
  
Jméno a příjmení
  
Telefon
  
Email
  
Požadavek

Opiště kód obrázku: