MIKROSyS consulting services
Zpět MIKROSyS Homepage > ČSN EN ISO9001:2016

ČSN EN ISO 9001:2016 – Systém managementu kvality

 
Jedná se o systémově orientovanou normu, která definuje požadavky na systém řízení firmy. Výsledkem je management procesů, které jsou stabilní a produkují kvalitní výrobky nebo služby. Úroveň nastavení systému a poskytované kvality je prokazatelná formou certifikací.
Norma pro ISO 9001 vyjadřuje požadavky, co vše firma musí respektovat a jaké procesy musí mít zavedeny. Nedefinuje rozsah a formu realizace těchto požadavků. Díky tomu může být implementována v malých a stejně tak velkých firmách. Každá firma si musí najít odpovídající rozsah a způsob řešení požadavků sama tak, aby jí přinesly co největší užitek.

 
Norma ČSN EN ISO 9001:2016 je považována za základní normu v rodině systémově orientovaných ISO norem. Její implementace vytváří nejvhodnější prostředí pro zavedení i dalších ISO norem např. ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 a dalších.

 
Zavedené systémy kvality podle norem ISO jsou opředeny pověstí byrokracie, zvyšování nákladů, komplikování práce apod. Není to však chyba normy ČSN EN ISO 9001:2016, ale pouze špatného pochopení a zavedení. Naše poradenská firma Vám pomůže využít příležitosti a zavést systém, který Vám pomůže.

 

Přínosy pro Vaši firmu?

 • Zavedení moderního a komplexního procesního managementu
 • Zaměření na zákazníka
 • Řešení kompetencí pracovníků, odpovědností a pravomocí
 • Plánování budoucího úspěchu
 • Trvalé zlepšování výkonnosti firmy
 • Inovativní procesy vedoucí k zájmu zákazníků o Vaši produkci
 • Snižování nákladů zavedením produktivních procesů a odstraněním nákladů na chyby a vady
 • Zásadní snížení rizik spojených s Vaším podnikáním (zákonné požadavky, požadavky technických norem apod. ..)
 • Zvýšení image a kreditu Vaší firmy u zákazníků a na trhu
 • Zapojení do výrobních a dodavatelských řetězců a aliancí
 • Přístup k dotacím
 • Přístup k veřejným zakázkám a zakázkám významných zákazníků

 

Jak na to?

 • Potřeba rychlého řešení, řešení odpovídajícího možnostem firmy – vyberte ISO START 
 • Požadavek na komplexní projekt, zlepšování již zavedeného systému managementu – vyberte ISO EFEKT
 • Kontaktujte nás ….Kontaktní centrum …neprodleně se s Vámi spojíme a ujasníme si Vaše potřeby

 

Komu je norma určena?

 • Nerozhoduje velikost firmy – lze certifikovat i firmy o dvou pracovnících
 • Nerozhoduje zaměření firmy – výrobní, obchodní, servisní nebo stavební firmy, poskytující služby, zdravotní zařízení, školství ….
 • Nerozhoduje čas od založení firmy – systém lze zavést u nové firmy i firmy s dlouhou tradicí
 • Obecně lze říci, že norma je vhodná pro všechny firmy, které chtějí dosáhnout zlepšení výsledků, stability a rozvoje.
 • Zavedení ISO 9001 může být prospěšné i pro ty firmy, které jsou k tomuto kroku donuceny vnějšími vlivy.

 

Požadavky na zavedení?

 • Navržení a zavedení postupů odpovídajících požadavkům ISO 9001
 • Standardizace těchto postupů formou dokumentace
 • Zaškolené pracovníků
 • Prokázání funkce systému formou interního auditu
 • Zajištění a provedení certifikačního auditu

  

V čem je náš přínos pro Vaši firmu?

 • V nezávislém a nezatíženém pohledu na potřeby Vaší firmy
 • V praktických i teoretických znalostech technik managementu, které pro Vás budou přínosem
 • V schopnosti formalizovat dokumentaci a vytvářet produktivně standardy postupů a jejich dokumentování
 • Znalost a dovednost v mapování procesů a navržení pravidel jejich produktivní realizace
 • Převzetí pracnosti a odpovědnosti s nově zaváděnými postupy, procesy
 • Znalost zákonných požadavků na Vaši práci a schopnost je rozumně řešit
 • Provedení těch úkonů, ke kterým nemáte kvalifikaci (např. provedení interního auditu)

 

Neakreditované certifikáty

Jedná se o certifikát, který zákazníkům nebo partnerům prokazuje, že firma aplikovala požadavky vybrané ISO normy, řídí se jimi a prověřuje jejich účinnost. Neakreditované certifikáty nenahrazují certifikáty vystavené akreditovanou certifikační společností a mají pouze omezený okruh použití. Na druhé straně významně šetří firemní prostředky. Neakreditovaný certifikát může být dočasným řešením a mezikrokem. Více informací v sekci Neakreditované certifikáty

 
Společnost
  
Jméno a příjmení
  
Telefon
  
Email
  
Požadavek

Opiště kód obrázku: