MIKROSyS consulting services
Zpět MIKROSyS Homepage > ISO "START"

Rychlé a garantované zavedení a certifikace ISO

 

 • Nutí Vás zákazník k tomu, abyste byli držiteli některého ISO certifikátu? Například normy 9001?
 • Začínáte s managementem nebo podnikáním a chcete začít bez chyb?
 • Je poskytnutí dotací podmíněno ISO certifikátem?
 • Je ISO certifikát podmínkou pro získání zakázky?
 • Má nad Vámi konkurence navrch?
 • Nutí Vás trh prokazovat schopnosti, kvalitu, důvěryhodnost?

 

Je zde pro Vás základní projekt zavedení ISO normy – „ISO START“

Tyto projekty mají za cíl rychle a s garantovaným výsledkem získat certifikát o zavedení požadavků ISO normy.  (norma ISO 9001 - norma ISO14001ISO 45001 – IATF 16949 , ISO 27001 …..…)

Přínosy:

Rychlost – projekt je zvládnut v krátkém období (řádově týdny)
Okamžitá akce - po zahájení je vystaveno Osvědčení o zavádění ISO pro zákazníky a partnery
Cena – omezenému rozsahu projektu odpovídá i přijatelná cena (již od 20 tis. Kč )
Úspěch - poskytnutí garance úspěchu a získání certifikátu, vysoký podíl poradce na přípravě certifikace
Pracnost – poradce v maximální míře přebírá práci na tvorbě dokumentace a přípravě podkladů pro certifikaci

 

Chcete vědět více? Obratem Vám poskytneme potřebné informace.

Kontaktujte nás prostřednictvím Kontaktního centra 

 

Co je obsahem naší práce:

 • Zahájení projektu - vystavení prozatímního Osvědčení o zavádění  ISO norem
 • Provedení vstupní analýzy / auditu firmy ve vztahu k aplikované ISO normě
 • Školení pracovníků a managementu – základní znalosti požadavků vybrané ISO normy
 • Zpracování nezbytné dokumentace ve spolupráci s klíčovými pracovníky podle technických norem
 • Zajištění administrativy spojené s přípravou a realizací certifikačního auditu
 • Zpracování zpráv, opatření a interního auditu pro certifikační audit
 • Účast při provedení certifikačního auditu certifikačním orgánem
 • Konec úspěšného projektu – předání všech podkladů a dokumentace završující získání certifikátu ISO

 

Údržba systému ISO a držení certifikátu

Získáním certifikátu nekončí práce na udrženi systému managementu v chodu. Je potřebné zapracovávat změny legislativy, technických norem a ISO norem, zajišťovat funkčnost systému, být v kontaktu s certifikačním orgánem a připravovat podklady pro jeho posuzování, řešit požadavky zákazníků, mající vztah k certifikovanému systému ISO. V rámci poskytované komplexní služby - „full service“ – se našim partnerům staráme dlouhodobě o zajištění platnosti certifikátu.

 

Další spolupráce

Ukončením projektu a získáním certifikátu nemusí naše spolupráce končit. Jsme připraveni se podle Vašich představ a potřeb dále podílet na zvyšování výsledků a úspěchu Vaší firmy, na rozvoji managementu, který je založen na systémovém přístupu k podnikání.

 

Neakreditované certifikáty

Jedná se o certifikát, který zákazníkům nebo partnerům prokazuje, že firma aplikovala požadavky vybrané ISO normy, řídí se jimi a prověřuje jejich účinnost. Neakreditované certifikáty nenahrazují certifikáty vystavené akreditovanou certifikační společností a mají pouze omezený okruh použití. Na druhé straně významně šetří firemní prostředky. Neakreditovaný certifikát může být dočasným řešením a mezikrokem. Více informací v sekci Neakreditované certifikáty 


 

 
Společnost
  
Jméno a příjmení
  
Telefon
  
Email
  
Požadavek

Opiště kód obrázku: