MIKROSyS consulting services
Zpět MIKROSyS Homepage > IATF 16949:2016

IATF 16949:2016

Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2016 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu

 

V této technické specifikaci jsou spolu s ISO 9001:2016 stanoveny požadavky na systém managementu kvality pro návrh a vývoj, sériovou výrobu a je-li to relevantní, na instalaci a servis produktů v automobilovém průmyslu. Tato technická specifikace je vhodná pro výrobní místa organizace, kde se vyrábějí zákazníkem specifikované díly pro sériovou výrobu a/nebo servis.
Požadavky této normy dále rozšiřují a navazují na ISO 9001. Výrobci v rámci automotive jsou často vyžadovány postupy a metody i po subdodavatelích materiálů nebo technologií , i když se požadavky této normy na ně v podstatě nevztahují. Chcete-li spolupracovat s výrobci v automobilovém průmyslu, musíte zavést alespoň základní metody řízení kvality, které jsou v tomto segmentu výroby považovány za standard. (FMEA, PDCA, Flow Chard, PPM, SPC ....)

 

Přínosy pro Vaši firmu?

 • Zavedení moderního a komplexního managementu, který zajistí trvalé zlepšování úrovně sériové výroby
 • Dodržování požadavků legislativy, technických norem, ČSN norem a výrobních specifikací zákazníka v automobilovém průmyslu (AP)
 • Schopnost získat dobré hodnocení v rámci – zákaznických auditů- které podmiňují účast v dodavatelském řetězci automotive
 • Řešení kompetencí pracovníků, odpovědností a pravomocí v oblasti výroby a návrhu nových výrobků
 • Zavedení procesů a metod kontroly a trvalého snižování nekvality a zmetkovitosti (PPM..)
 • Zavedení principů řízení rizik výrobků a výrobních procesů - FMEA
 • Zvýšení produktivity práce a řízení nízkých výrobních nákladů
 • Zavedení metod měření a kontroly, údržby a prevence v oblasti technologií - (MSA ..)
 • Zavedení stabilních výrobních procesů dosahujících plánované nebo požadované výsledky (SPC ..)
 • Zvýšení image a kreditu Vaší firmy u zákazníků a na trhu
 • Přístup k dotacím
 • Přístup k zakázkám významných zákazníků a zařazení do dodavatelských řetězců a aliancí např. v segmentu automotive

 

Jak na to?

 • Potřeba rychlého řešení, řešení odpovídajícího možnostem firmy – vyberte projekt typu ISO START
 • Požadavek na komplexní projekt, zlepšování již zavedeného systému managementu – vyberte projekt typu ISO EFEKT
 • Kontaktujte nás…….Kontaktní centrum …neprodleně se s Vámi spojíme a ujasníme si Vaše potřeby

 

Komu je norma určena?

 • Nerozhoduje velikost firmy – lze certifikovat i firmy o několika pracovnících
 • Nerozhoduje zaměření firmy – výrobní, obchodní, servisní nebo poskytující služby …
 • Nerozhoduje čas od založení firmy – systém lze zavést u nové firmy i firmy s dlouhou tradicí
 • Firmám, které se chtějí zařadit do řetězce výrobců v automobilovém průmyslu - AP
 • Firmám, které chtějí dodávat materiály, technologie nebo služby výrobcům v segmentu automotive
 • Obecně lze říci, že norma je vhodná pro všechny firmy, které chtějí dosáhnout stability sériové výroby nebo se chtějí účastnit v řetězcích výrobců v automobilovém průmyslu. 

   

Požadavky na zavedení?

 • Navržení a zavedení postupů odpovídajících požadavkům IATF 16949:2016
 • Zmapování požadavků na činnost firmy a zajištění souladu s těmito požadavky
 • Návrhu a implementaci vhodných postupů, metod a pravidel odpovídajících požadavkům v automobilovém průmyslu
 • Zmapování procesů a jejich standardizace včetně zajištění jejich stability
 • Standardizace postupů formou dokumentace
 • Zaškolení pracovníků
 • Prokázání funkce systému formou interního auditu
 • Zajištění certifikačního auditu

 

V čem je náš přínos pro Vaši firmu?

 • Ve znalosti zákonných požadavků, metod, technických norem a postupů využívaných v automobilovém průmyslu
 • V praktických i teoretických znalostech technik managementu, které budou řešit požadavky
 • Schopnosti formalizovat dokumentaci a vytvářet produktivně standardy postupů a jejich dokumentování
 • Převzetí pracnosti a odpovědnosti s nově zaváděnými postupy, procesy
 • Provedení těch úkonů, ke kterým nemáte kvalifikaci (např. provedení interního auditu)
 • Schopnost nabízet vhodná řešení a podílet se na výběru takových, které přinesou produktivitu a výsledek

 

Neakreditované certifikáty

Jedná se o certifikát, který zákazníkům nebo partnerům prokazuje, že firma aplikovala požadavky vybrané ISO normy, řídí se jimi a prověřuje jejich účinnost. Neakreditované certifikáty nenahrazují certifikáty vystavené akreditovanou certifikační společností a mají pouze omezený okruh použití. Na druhé straně významně šetří firemní prostředky. Neakreditovaný certifikát může být dočasným řešením a mezikrokem. Více informací v sekci Neakreditované certifikáty 
 

 
Společnost
  
Jméno a příjmení
  
Telefon
  
Email
  
Požadavek

Opiště kód obrázku: