MIKROSyS consulting services
Zpět MIKROSyS Homepage > Ochrana os.údajů

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Zasláním kontaktních údajů jste vyslovili souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků naší společnosti MIKROSyS, spol. s r.o., IČO 607 401 41 ve smyslu zákona 480/2004 Sb.  Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím e-mail adresy, která je součástí všech zasílaných zpráv nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, který je součástí všech stránek naší internetové prezentace www.mikrosys.cz.  

Vaše data budou z databáze po zrušení souhlasu neprodleně odstraněna.

 

Ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.

Společnost MIKROSyS spol. s r.o. eviduje Vaše osobní údaje v chráněné databázi. Kontaktní údaje jsou uchovávány pouze a jen za účelem komunikace mezi našimi stranami. Zavazujeme se a garantujeme Vám, že Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně a jsou zabezpečeny proti nechtěnému použití.  V okamžiku, kdy pomine důvod archivace Vašich osobních údajů, budou tyto z databáze vymazány.

 

Garance informací získaných v rámci spolupráce

Společnost MIKROSyS spol. s r.o. garantuje, že veškeré informace a poznatky získané v rámci vzájemné komunikace a spolupráce považujeme za informace důvěrné povahy, které jsou chráněny před zneužitím. Ochrana informací zahrnuje příslib mlčenlivosti všech zainteresovaných pracovníků společnosti MIKROSyS spol s r.o.
 
Společnost
  
Jméno a příjmení
  
Telefon
  
Email
  
Požadavek

Opiště kód obrázku: